Wyposażenie każdej rozdzielni

Rozdzielnie są to pomieszczenia, które znajdują się w większości gałęzi przemysłu. Do jednej z najpopularniejszych gałęzi w tym przypadku należy górnictwo. Bardzo często rozdzielnia ta nie znajduje się w pobliżu danej kopalni, a w miejscu oddalonym, często na uboczu. Rozdzielnia średniego napięcia ma za zadanie zapewnić nieprzerwany dostęp energii, a także zapewnieniu nieprzerwanej pracy wielu urządzeń, które odpowiadają za zapewnienie wentylacji, oświetlenia, klimatyzacji, a ponadto skupia się na zasilaniu urządzeń, które są odpowiedzialne zarówno za zabezpieczenie jak i ochronę.

rozdzielnia średniego napięciaRozdzielnice średniego napięcia przypominają nam w pewnym stopniu szafę, która rozdziela napięcie do poszczególnych urządzeń. Wszystkie urządzenia, za które odpowiada dana rozdzielnia połączone jest ze sobą przy pomocy okablowania. W tym celu bardzo często wykorzystuje się nowoczesne technologie, które mają na celu usprawnienie nie tylko samej obsługi, ale również kontroli nad tak dużą ilością urządzeń. Rozdzielnica średniego napięcia zawsze musi znajdować się w obudowie.
Obudowa ta jednak nie jest przypadkowa, gdyż jej obowiązkiem jest zapewnienie odpowiedniej klasy szczelności, która z kolei odpowiada za bezpieczeństwo jak i ochronę urządzeń. Obudowa rozdzielnicy nie może dopuszczać do dostępu ciał obcych. Niedopuszczalne jest także gromadzenie się kuzu jak i wilgoci. Ponadto powinna zabezpieczać przed porażeniem w przypadku jej dotknięcia. Klasa szczelności jest uzależniona od miejsca, w którym znajduje się dana rozdzielnica średniego napięcia.
Każda rozdzielnica musi być wyposażona w odpowiednią dokumentację, która powinna zawierać takie elementy jak: schemat zarówno układu technologicznego jak i automatycznej regulacji, dokumentacje rysunkową, która dotyczyć będzie połączeń elektrycznych. Ponadto wykaz poszczególnych elementów wyposażenia, rysunki elewacji oraz samą instrukcje obsługi. Pamiętajmy jednak, że wszelkie urządzenia elektryczne mogą być obsługiwane przez osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia SEP.

Osobom niepowołanym, bez odpowiedniego przygotowania, doświadczenia jak i kwalifikacji bezkrytycznie nie wolno obsługiwać ani znajdować się na rozdzielniach.

Top