Szkolenia z metodyki scrum

Scrum jest metodyką zarządzania projektami. Najczęściej tę metodę stosuje się w branży informatycznej podczas projektowania oprogramowania. Metodyka scrum sprawdza się także w projektach wytwarzania bardzo skomplikowanych technicznie wyrobów. Wielu specjalistów z dziedziny zarządzania projektami uznaje scrum jako najnowszą metodykę zarządzania projektami. 

Szkolenia z zarządzania projektami

certyfikat scrumNa rynku istnieje bardzo dużo firm zajmujących się szkoleniami z zakresu scrum. Szkolenia z zakresu metodyki scrum są organizowane w każdym dużym mieście. Certyfikat scrum można także zdać przez internet. Aby podejść do egzaminu certyfikującego potwierdzającego znajomość metodyki postępowania scrum wystarczy zarejestrować się na stronie międzynarodowej organizacji zarządzania projektami oraz zdać egzamin w formie elektronicznej. Pytania na egzaminie są pytaniami otwartymi oraz zamkniętymi. Egzamin jest przeprowadzany w stu procentach w języku angielskim. Po zdaniu egzaminu certyfikat scrum jest przysyłany pocztą do domu. W wielu firmach konsultingowych zajmujących się szkoleniami z zakresu zarządzania projektami egzaminy są przeprowadzane w języku polskim. Wiele firm szkoleniowych oferuje także szkolenia e-learningowe wraz z przeprowadzeniem egzaminu na certyfikat w języku polskim. Scrum wywodzi się z metodyki sprawnego zarządzania zespołem oraz cyklem projektu. W literaturze fachowej opisuje się, ze scrum wywodzi się z metodyki agile.

Metodyka zarządzania projektami agile jest to sprawne, szybkie zarządzanie pracą zespołu w celu realizacji złożonych projektów. Metodyka scrum jest ściśle związana z metodyką agile. Metodyka zarządzania projektami agile bardzo często jest wykorzystywana w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz marketingu. Scrum jest stosowane głównie w branży informatycznej. 

Top