Szerokie zastosowanie fiberoskopu

Dzięki nowoczesnym technologiom powstają coraz nowsze i bardziej zaawansowane sprzęty. Wiele z nich jest wykorzystywanych w medycynie. Często ułatwiają one diagnostykę obrazową w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można się dostawać do coraz trudniej dostępnych miejsc. Jednym z przełomowych wynalazków jest najnowszy rodzaj endoskopu światłowodowego, pozwalający docierać do trudno dostępnych miejsc.

Duże możliwości fiberoskopu na przykładzie pulmunologii

fiberoskopChoroby w dzisiejszych czasach są diagnozowane z coraz większą skutecznością dzięki możliwości dokładnego obserwowania tkanek organizmu. Fiberoskop to urządzenie bardzo cienkie, które jest półsztywnym światłowodem, umożliwiającym dotarcie do bardzo trudno dostępnych miejsc w organizmie poprzez naturalne otwory i jamy ciała. Od endoskopu różni się przede wszystkim wielkością, gdyż fiberoskop jest bardzo cienki. Wykorzystywany jest w wielu dziedzinach medycyny. Jednym z najczęstszych zastosowań jest diagnostyka chorób płuc w pulmunologii, wykorzystywany tutaj jest bronchofiberoskop. Pozwala on na dotarcie do najwęższych kanalików oskrzelowych i najdrobniejszych pęcherzyków płucnych. Światłowód wprowadzany jest przez jamę ustną lub nosową i pozwala na dokładne obejrzenie całego układu oddechowego – od gardła, przez krtań i tchawicę, aż do oskrzeli i pęcherzyków płucnych. Pozwala to na znalezienie źródła choroby poprzez zlokalizowanie tkanek objętych procesem chorobowym. Fiberoskopy mogą być zaopatrzone w urządzenie, które może pobierać wycinki tkanek do badania histopatologicznego.

Nowoczesne technologie pozwalają na wykorzystanie światłowodu w procesie badań medycznych. Umożliwiają dokładną analizę wewnętrznego środowiska organizmu metodami nieinwazyjnymi. Zastosowanie urządzenia światłowodowego pozwala na dotarcie do trudno dostępnych miejsc.

Top