Satysfakcja z wykonywanej pracy – aplikacje mobilne

Herzberg uważał, że tradycyjne podejście do satysfakcji z wykonywanej pracy, które mówi, że satysfakcja oraz jej brak są determinowane przez zakres pojawiania się tych samych czynników sytuacyjnych, było błędne. Każdy wie, że pracownik będzie usatysfakcjonowany z pracy, jeżeli będzie z niej miał jakieś profity.

Aplikacje mobilne, a zadowolenie pracownika?

Zwykłe dziękuję może nie wystarczyć, jednak jeżeli w nagrodę dostanie nowiutki tablet, na który będzie mógł wgrywać wszystkie najnowsze aplikacje mobilne, wówczas na pewno będzie zadowolony. Czynniki zewnętrzne nie są bezpośrednio odpowiedzialne za kształtowanie zadowolenia z pracy, a co za tym idzie za motywację do jej wykonywania. Są one odpowiedzialne za poziom dyssatysfakcji. W omawianej teorii określono je jako czynniki higieny. Kiedy pracownik nie będzie w stanie porozumieć się z przełożonymi, wówczas odczuwa niezadowolenie, inaczej dyssatysfakcję.

aplikacje mobilneKiedy jego stosunki się poprawią, nie oznacza to, że będzie odczuwał satysfakcję, lecz pozbędzie się uczucia dyssatysfakcji. Herzberg uważał, że za motywację do pracy odpowiedzialne są czynniki wewnętrzne, nazywane motywatorami lub czynnikami motywacji. Dlatego pracodawcy nie powinni koncentrować się na czynnikach higieny, lecz na treści pracy, bo dzięki niej skutecznie można wykorzystać czynniki motywacyjne. McClelland oparł swoje badania nad motywacją personelu na potrzebach wyższego rzędu sformułowanych przez Maslowa: potrzebie przynależności, szacunku i samorealizacji. Dzięki badaniom empirycznym, które przeprowadził metodą projekcyjną, zespół, z którym współpracował autor teorii wyodrębnił 3 podstawowe grupy potrzeb, które odczuwają ludzie: Potrzebę władzy – pracownik chce wywierać wpływ na innych, chce kontrolować otaczającego go środowisko; Potrzebę afiliacji – człowiek potrzebuje towarzystwa drugiej osoby i akceptacji grupy; Potrzebę osiągnięć – pracownik chce w pełni zrealizować postawione cele oraz wykonać zadanie lepiej niż w przeszłości. Wystarczy go odpowiednio zmotywować, a z pewnością mu się to uda.

Top