Profesjonalne rozliczanie czasu pracy

Każda firma jest inna i wymaga indywidualnego podejścia ze strony księgowego. Wybierają idealne biuro, trzeba się kierować jakością usług oraz doświadczeniem pracowników. Nie każde biuro obsługuje firmy transportowe, gdyż one wymagają rozliczania czasu pracy. 

Jak wygląda czas prawy kierowcy? 

rozliczanie czasu pracy kierowcówFirmy transportowe są szczególne w swoim rodzaju, ponieważ ich pracownicy mają nieregularny czas pracy. W zależności jak wygląda transport, ich dzień pracy może mieć osiem, dwanaście godzin, czy być liczony dobami. Jednak są pewne zasady, których należy się trzymać przy ustalaniu godzin pracy pracownikom. Rozliczanie czasu pracy kierowców najczęściej spada na księgową, lub kadrową, która odpowiada za sprawy pracownicze i nalicza listy płac. Na wstępie należy określić czym jest czas pracy, ponieważ w przypadku kierowców nie jest to tak oczywiste jak w przypadku pracownika biurowego, który osiem godzin spędza w pracy. Czas od rozpoczęcia do zakończenia wszystkich czynności związanych z wykonywaniem określonej pracy dla pracodawcy, określany jest mianem czasu pracy. W ten okres także są wliczane prawnie przysługujące przerwy, które mogą być liczone w formie minut, godzin lub dób. W rozliczaniu pracy kierowcy, uwzględniane są godziny pracy podstawowej i nadliczbowej, czyli przekraczające stały tryb pracy. Wszystkie te informacje muszą być określone w momencie podpisywania umowy, a o każdej zmianie musi być poinformowany pracownik. Jest to dość skomplikowane zadanie, którym może się zająć jedynie doświadczony księgowy. 

Pracodawcy najczęściej prowadzą ewidencję czasu pracy, czyli mają swój system, w którym odnotowywane są godzin pracy poszczególnych kierowców. Natomiast rozliczaniem i ustalaniem za nie wynagrodzenia, zajmują się księgowi lub kadrowi pracownicy.

Top