PR – kreowanie pozytywnego wizerunku marki

Podstawowym zadaniem agencji PR jest wspieranie firmy w ukierunkowanym przekazywaniu wiadomości potencjalnym klientom i partnerom biznesowym. Inne zadania to m.in.: analiza tożsamości korporacyjnej wraz z badaniem możliwości jej poprawy, analiza interesariuszy i konkurencji oraz opracowywanie ukierunkowanych strategii dla szerokiej gamy interesariuszy i celów.

Zakres działań agencji public relations

agencje PRDo działań podejmowanych przez agencje PR należy również: opieka nad klasycznymi działaniami prasowymi, wsparcie przy organizacji lub aranżacja wydarzeń, targów i pokazów, opracowanie i produkcja materiałów drukowanych oraz wdrożenie PR online z wykorzystaniem licznych kanałów social media. Ponadto, do kompetencji agencji public relations należy też budowanie i utrzymywanie relacji m.in. z dziennikarzami specjalistycznymi oraz wdrożenie strategii z ciągłym monitorowaniem sukcesu. Aby PR dobrze działał, niezmiernie ważna jest analiza grup docelowych. Tylko w ten sposób można zawęzić krąg osób, do których można dotrzeć za pomocą różnych działań. PR działa na wiele różnych sposobów. Liczne trybiki zazębiają się, wydarzenia zwiększają świadomość tak samo, jak starannie umieszczone informacje prasowe. I wreszcie, co nie mniej ważne, szczerość i przejrzystość przekonują większość grupy docelowej. Dobra agencja PR to atut dla każdej firmy i organizacji. Nie sprawia, że działania reklamowe i marketingowe stają się zbędne, ale pozytywnie wzmacniają ich efekt.

Korzyści płynące z dobrego PR są wielorakie. Należą do nich m.in: budowanie pozytywnego wizerunku i wyróżniającej się tożsamości, nawiązywanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami, partnerami biznesowymi i multiplikatorami oraz pozytywna komunikacja korporacyjna na poziomie holistycznym.

Top