Porównywanie kryteriów ważne w każdym przedsiębiorstwie

Podsumowując, porównywanie kryteriów może stać się dobrym rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mają w planach wprowadzenie taryfikatora o szerokich kategoriach zaszeregowania. Powoduje również ochronę przed zarzutami dyskryminacji oraz często używane jest przez ekspertów, którzy muszą ocenić słuszność skarg pracownika.

Autolaweta Olsztyn twój ratunek gdy zepsuje się samochód

Do najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych metod wartościowania pracy należy metoda analityczno – punktowa. Można spotkać się z wieloma formami tej metody. Generalnie tę metodę przeprowadza się fazami. W pierwszym etapie należy zidentyfikować określony zestaw kryteriów, w skład których mogą np. wchodzić wymagania dotyczące wiedzy, wysiłku, umiejętności i odpowiedzialności. W następnym kroku dla każdego kryterium wyróżnia się poziomy odpowiadające stopniom wymagań dla poszczególnych stanowisk wyróżnionych w przedsiębiorstwie. Kolejnym etapem jest opracowanie punktacji, zgodnie z którą przypisuje się odpowiednią ilość punktów do każdego poziomu kryterium.

autolaweta OlsztynPod uwagę bierze się wtedy relatywną wartość kryterium dla organizacji oraz różnice, które występują między jego sąsiadującymi poziomami. Potem dla każdego stanowiska określa się poziom każdego kryterium. W konsekwencji powyższych działań otrzymujemy profil stanowiska, na podstawie którego są przypisywane punkty zgodnie z przyjętym systemem punktacji. Otrzymaną listę wielkości stanowisk można wykorzystać jako podstawę taryfikatora. Analityczno – punktowe metody wartościowania pracy mogą być wysoce dostosowane do potrzeb firmy, szczególnie tej, która zajmuje się transportem międzynarodowym lub prowadzi autolaweta Olsztyn. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą zintegrować programy zarządzania zasobami ludzkimi wokół wspólnych kryteriów. Metody te stanowią również nowy sposób podejścia do taryfikacji oraz płac zasadniczych, bowiem opierają się na zestawie wiarygodnych i efektywnych przesłanek, a także pozwalają na włączenie się pracownika do dyskusji na temat ważności jego stanowiska. Dzięki temu metody te mogą stać się potężnym narzędziem zarządzania, zwłaszcza w dużych i średnich przedsiębiorstwach.

Top