Nowoczesne wentylatory odciągowe

Najskuteczniejsze systemy oddymiania do obiektów przemysłowych i użytkowych mają zazwyczaj wentylację mechaniczną i własne, silne wentylatory do usuwania dymu z miejsc w których przebywają osoby na terenie obiektu. Nie wszystkie budynki posiadają jednak taki rodzaj wentylacji, toteż stosowane są w nich alternatywne urządzenia do oddymiania.

Wentylatory ciśnieniowe do oddymiania pomieszczeń

wentylator oddymiający dachowyW miejscach w których nie ma wentylacji mechanicznej i silnych urządzeń odciągowych, stosowane są natomiast dachowe wentylatory, które są bardzo skuteczne w usuwaniu dymu z pomieszczeń, a na dodatek działają w połączeniu ze zwykłymi kanałami wentylacyjnymi, obecnymi na terenie obiektu. Nowoczesny wentylator oddymiający dachowy działa równie skutecznie co dedykowane wentylacje przeciwdymne, zwłaszcza w miejscach w których nie można zamontować normalnego systemu oddymiania z racji nietypowej konstrukcji obiektu. Wentylatory te umieszczane są, jak mówi ich nazwa, na dachach budynków, zawsze przy wylotach systemu wentylacyjnego, i uruchamiają się zawsze gdy zostanie wykryte nadmierne zadymienie w którymkolwiek z pomieszczeń. Wytwarzają one bardzo wysokie ciśnienie, toteż są w stanie bardzo szybko usunąć dym i gorące powietrze z miejsca w którym powstało ognisko pożarowe, lub też z miejsc w których przebywają osoby na terenie zagrożonym.

Wentylatory te są duże, i stosunkowo głośne, aczkolwiek nie jest to żadnym problemem, gdyż są one zawsze wyłączone, i uruchamiają się tylko w momencie w którym są niezbędne. Duże gabaryty również nie są żadnym problemem, zwłaszcza biorąc pod uwagę iż na dachach budynków przemysłowych jest bardzo dużo przestrzeni by można było swobodnie takie wentylatory ulokować we wszystkich miejscach w których są potrzebne.

Top