Leasing konsumencki pojazdów

Każdy przedsiębiorca, prowadzący własną działalność gospodarczą, jak również spółkę, zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyposażenia firmy, w różnego rodzaju maszyny, urządzenia, samochody, czy też narzędzia pracy w postaci komputerów oraz kas fiskalnych. Aby zapewnić odpowiednie wyposażenie dla firmy, konieczne jest dokonanie zakupu dóbr.

Uzyskanie leasingu na samochód

leasing konsumencki samochoduNiemniej jednak w przypadku, gdy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, ze względu na warunki finansowe nie są w stanie dokonać zakupu nowych narzędzi pracy dla osób zatrudnionych, jak również pojazdów które wchodzą w skład floty, niemniej jednak jest to konieczne z różnych względów, wówczas mogą oni skorzystać z usługi finansowania w postaci kredytu lub leasingu. Leasing konsumencki samochodu, może zostać udzielony także przedsiębiorcom, którzy nie wykazują odpowiednio wysokiego dochodu w zeznaniach podatkowych lub podatkowej księdze przychodów i rozchodów przedsiębiorstwa. Wówczas, bazując na pozostałych dochodach uzyskiwanych na przykład ze stosunku pracy, oraz zatrudnienia, leasingodawca jest w stanie udzielić leasingu na wyposażenie firmy w samochód, w postaci leasingu konsumenckiego. Niemniej jednak, samego leasingu w tym przypadku nie można wliczyć w koszty, lecz możliwe jest wliczenie w koszty przedsiębiorstwa, utrzymanie samochodów, jeśli tylko wykorzystywane są one przez pracowników w celach służbowych.

Warto zapoznać się z możliwościami oraz sposobami uzyskania takiego rodzaju leasingu, jeśli chcemy sfinansować ze środków banku nową flotę pojazdów, lub gdy jest to po prostu konieczne, aby zapewnić odpowiedni przychód dla przedsiębiorstwa, pozwalający na utrzymanie firmy na rynku. Wówczas możemy uzyskać leasing, oraz odpowiednio zadbać o dobre prosperowanie firmy.

Top