Jakie są metody utylizowania szkodliwych nieczystości?

Z roku na rok coraz bardziej modne staje się dbanie o środowisko i bycie „eko”. Jedno jest pewne – musimy dbać o naszą planetę. Produkujemy niezliczoną ilość śmieci. Niektóre z odpadów stanowią szczególne zagrożenie dla naszego zdrowia i środowiska, dlatego utylizując je trzeba postępować zgodnie z wytycznymi. Postaram się opisać podstawowe metody postępowania z odpadami szczególnie niebezpiecznymi. 

W jaki sposób utylizujemy zagrażające nam odpadki?

utylizacja odpadów niebezpiecznychSubstancje łatwopalne, radioaktywne, toksyczne, akumulatory, baterie i oleje smarowe, odpady zawierające PCB (polichlorowane bifenyle), odpady medyczne i takie, które mogą powstawać, jako efekty uboczne w procesie produkcyjnym, przetwórczym oraz technologicznym. To tylko niektóre z odpadów, które nam zagrażają. A więc, jak wygląda utylizacja odpadów niebezpiecznych? Pierwszym etapem jest to, na co większość z nas się zdecydowała. Mowa o segregacji śmieci, bowiem ona pozwala na oddzielenie od siebie różnego rodzaju materiałów i poprowadzeniu dalszego etapu postępowania z odpadami, czyli recyklingu lub utylizacji. Najczęstszą i najskuteczniejszą stosowaną metodą jest metoda termiczna. Polega ona na spalaniu śmieci w specjalnie przeznaczonym do tego piecu w temperaturze 850 – 1100 stopni Celsjusza. Kolejną metodą jest metoda mikrofalowa. Dotyczy głównie odpadów medycznych, które po oczyszczeniu traktowane są promieniowaniem mikrofalowym. Najbardziej kontrowersyjną metodą jest dezynfekcja chemiczna, neutralizacja odpadów, najczęściej przy użyciu toksycznie działającego na środowisko chloru. 

Wyżej wymienione metody utylizacji pozwalają nam żyć dziś w komfortowych warunkach. Doceńmy to i starajmy się odciążyć ten proces. Istnieje jeszcze wiele metod unieszkodliwiania zagrażających nam nieczystości. Po więcej informacji możemy sięgnąć do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz U 2010.185.1243).

Top