Fire extinguisher

Gaśnice są tym elementem wyposażenia przeciwpożarowego, który obecny jest w każdym obiekcie użytkowym. Są najczęściej umieszczane w łatwo dostępnym i dobrze oznakowanym miejscu, tak by mogły być użyte natychmiast po wykryciu ogniska pożarowego lub zagrożenia takowym. Różne warianty wkładu do gaśnic mogą być używane na obiektach, aczkolwiek wersja proszkowa jest najbardziej rozpowszechniona.

Nowoczesne gaśnice z wkładem proszkowym

gaśnice proszkoweUszkodzenia spowodowane kontaktem wyposażenia pomieszczenia z wodą niejednokrotnie okazywały się znacznie większe niż te, które powstały na skutek pożaru, dlatego też spryskiwacze wodne oraz gaśnice z wkładem na bazie wody nie są obecnie używane. Gaśnice proszkowe, których substancje gaszące są całkowicie bezpieczne dla wszystkich elementów wyposażenia, na które zostały rozpylone, są natomiast standardowym wyposażeniem przeciwpożarowym na wszystkich obiektach użytkowych. Są również skuteczniejsze niż jakiekolwiek inne podstawowe gaśnice obiektowe, gdyż sproszkowane substancje gaszące znacznie lepiej ograniczają dostęp powietrza do miejsc w których zostały zaaplikowane, a tym samym mogą być używane na ogień powstały ze źródła nie reagującego z wodą, będącego najczęściej substancją olejową. Małe podręczne gaśnice, jakie obecne są na każdej sali sprzedaży są najczęściej jednorazowymi urządzeniami gaśniczymi, przeznaczanymi do utylizacji po ich użyciu.

Gaśnice profesjonalne, przeznaczone do zakładów pracy i obiektów o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa mogą być natomiast uzupełniane po zaaplikowaniu zawartości i używane ponownie. Każda gaśnica jest utrzymana w jaskrawym, czerwonym kolorze, bardzo widocznym na tle otoczenia. Jest również dobrze oznakowana, ułatwiając osobom nieprzeszkolonym jej użycie.

Top