Etapy współpracy z agencją PR

Po wyborze agencji PR należy nastawić się na realizację kilku etapów współpracy, aby przyniosła efekty i była współpraca przyjemną, bez niepotrzebnych spięć. Pierwszym etapem będzie rozpoznanie potrzeb firmy. Agencja PR najpierw zapoznaje się z działaniami firmy, jej potrzebami, pragnienia czy cele.

Agencja social media – MondayPR

Następnie zapoznaje się ze specyfiką branży, w której dana firma działa. Po zapoznaniu się z aktualną sytuacją, MondayPR może przedstawić wstępną propozycję. Po akceptacji planu przez firmę może nastąpić etap drugi, czyli wycena i plan pracy. Jest to związane już ze szczegółowym kosztorysem planowanych działańagencja social media i wstępny harmonogram ewentualnej współpracy. Kolejny etap to podjęcie decyzji czy zostanie nawiązana współpraca, czy warunki są korzystne, w razie potrzeby zostaną dokonane stosowne poprawki w założeniach do projektu. Etap czwarty polega na wprowadzaniu poprawek w taki sposób, aby firma była zadowolona z projektowanych efektów i była zgodna z zamierzeniami firmy. Po akceptacji wszystkich elementów planu następuje kolejny etap czyli realizacja pomysłu. Za wdrożenie, opiekę w trakcie realizacji projektu odpowiada agencja PR.. Odpowiedzialna i z ugruntowaną pozycją agencja do końca działa na rzecz klienta. Agencja PR powinna pomóc i pośredniczyć zarówno w wyborze, jak i w zakupie nośników reklamy. Ostatni etap współpracy z agencją PR to wdrożenie planu i jego końcowa ocena. Agencja powinna przedstawić szczegółową analizę skuteczności poszczególnych akcji reklamowych. W trakcie wdrażania projektu powinna być obecna i służyć fachowymi poradami w razie problemów. Ze strony agencji powinny nastąpić takie działania jak przeprowadzenie szczegółowej analizy biznesu, zapoznanie się z celami klienta, przygotowanie kosztorysu i harmonogramu pracy, dokonywanie wszelkich poprawek bez dodatkowych opłat, wraz z projektem powinno nastąpić pełne przekazanie praw autorskich, służenie pomocą w trakcie trwania kampanii, a nawet po jej zakończeniu. Zazwyczaj jest tak, że do etapu drugiego klient nie ponosi żadnych kosztów oraz w żaden sposób nie jest zobowiązany do dalszej współpracy. Etap trzeci wiąże się już z kosztami.

Top