Dostosowanie systemu przeciwpożarowego do aktualnych wymogów