Czym zajmuje się stolarz?

Praca stolarza jest dość zróżnicowana. Budują różne konstrukcje drewniane powszechne w rolnictwie, zajmują się budową budynków miejskich i wiejskich. Stolarze wykonują wszystkie elementy konstrukcji drewnianej i ją montują. Główna różnica między pracą stolarza a pracą stolarza polega na tym, że stolarz produkuje wyroby z drewna, a w szczególności meble.

W jaki sposób pracuje stolarz?

stolarz wadowiceTo, czym głównie zajmują się stolarze podczas produkcji mebli to piłowanie jako sposób cięcia materiału. Do ich obowiązków również należy struganie, a mianowicie obróbka drewna na dokładne wymiary, wiercenie otworów, łączenie elementów konstrukcji drewnianych. Ich zadaniem jest sklejanie, łączenie i spryskiwanie drewna środkami ogniochronnymi lub antyseptycznymi. Aby stworzyć konstrukcję, stolarz musi umieć czytać rysunki i planować etapy pracy. W kolejnym etapie dobierany jest materiał, brane są pod uwagę cechy charakterystyczne danego gatunku drzewa. Stolarz musi wiedzieć, że z czasem drzewo kurczy się, gnije, pęka, przez co mogą zmieniać się jego wymiary liniowe i objętościowe, a także zmaleć jego wytrzymałość. Dalej następuje montaż konstrukcji drewnianych. Tym wszystkim zajmuje się stolarz Wadowice mają pracowników, którzy również robią pomiary kontrolne wykonywane na wszystkich etapach pracy. Obowiązki stolarza mogą obejmować zarówno cały proces produkcyjny, jak i niektóre konkretne operacje, w zależności od rodzaju produkcji.

Warunki pracy stolarza meblowego są zróżnicowane. Może pracować w miejscu pozyskiwania materiału lub w pomieszczeniach, jeśli materiał jest cięty. Produkcja elementów konstrukcyjnych odbywa się z reguły w pomieszczeniach. Używa elektrycznych narzędzi przenośnych – wiertarek elektrycznych, pił elektrycznych, strugarek elektrycznych.

Top