Czym się zajmuje syndyk?

Nie każdy wie, że upadłość może ogłosić nie tylko przedsiębiorstwo, ale równie osoba indywidualna. Stosowne prawo określa warunki jakie trzeba spełnić, aby móc złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i zyskać pozytywną odpowiedź.

Kto może być syndykiem?

biuro syndyka gliwiceZgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, może ogłosić upadłość konsumencką, po spełnieniu określonych warunków. Przede wszystkim, musi nastąpić utrata płynności finansowej, w skutek czego pojawia się niewypłacalność. Jeżeli taka sytuacja trwa nieprzerwanie od trzech miesięcy, to dłużnik może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Warto pamiętać, że upadłość konsumencka jest i powinna być zawsze ostatecznością, gdyż nierzadko powoduje utratę wszystkich dóbr materialnych. Jeżeli nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony przez sąd, to zostanie nam przydzielony syndyk, który przejmie kontrolę nad całym naszym majątkiem. Jeżeli chcemy znaleźć biuro syndyka Gliwice są miastem, w którym znajdziemy je blisko sądu. Jest to osoba, która zdała stosowny państwowy egzamin i uzyskała licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Syndyk, w odróżnieniu od komornika, działa na korzyść dłużnika, gdyż robi co w jego mocy, aby została spłacona jak największa część lub nawet całość zadłużenia, jeżeli tylko dobra materialne osoby upadłej na to pozwalają. Dłużnik nie może sobie samodzielnie wybrać syndyka, gdyż jest on urzędowo przydzielany przez sąd, do konkretnej sprawy. Nie może on być ani dłużnikiem ani wierzycielem.

Na rynku znajdziemy przynajmniej kilkuset syndyków, którzy rocznie biorą udział w wielu sprawach upadłościowych. Mają oni wiele możliwości, które pozwalają im na szybkie upłynnienie dowolnych dóbr materialnych w atrakcyjnych cenach.

Top