Czym są dotacje unijne?

Pieniądze z Unii Europejskiej płyną do Polski szerokim strumieniem. Wynika to z faktu, że jesteśmy jej głównym beneficjentem, co uprawnia nas do pozyskiwania naprawdę gigantycznych dotacji na różnego rodzaju przedsięwzięcia. 

Dotacja unijna w Inowrocławiu 

dotacje unijne inowrocławJeśli chcemy naocznie przekonać się ile inwestycji unijnych, poczyniono w naszych miastach i miasteczkach, wsiach i gminach, wystarczy zwracać uwagę na znaki i tablice informujące o tym ile środków na dany cel pochodzi z unijnych dotacji. Wtedy z łatwością zauważymy, iż jest to lwia część. Inwestycje w drogi, nawierzchnie, boiska, projekty dla osób indywidualnych i biznesu, to tylko część kwestii, które umożliwiają pozyskanie unijnych funduszy. Takie środki zdobywają również miasta, czy samorządy. W ich ramach inwestuje się w place zabaw, dofinansowuje się żłobki, przedszkola oraz szkoły. W naszym mieście, kwestią dotacji zajmuje się Urząd Marszałkowski, a na jego witrynach internetowych, widnieją wszelkie informacje, które umożliwią nam udział w wybranym projekcie. Jeśli chcemy pozyskać dotacje unijne Inowrocław jest strzałem w dziesiątkę. Bowiem do naszego miasta spływa dużo środków, ale nie wszystkie projekty cieszą się dużym zainteresowaniem. Warto brać udział w tych, które cieszą się mniejszym zainteresowaniem, ponieważ mamy do czynienia z mniejszą konkurencją. A kiedy dysponujemy dobrym pomysłem i konsekwencją, to na pewno będzie nam o zwycięstwo dużo łatwiej. W puli każdego projektu znajduje się tylko ograniczona suma.

Dzieli się ją pomiędzy wszystkich uczestników, którzy ukończyli projekt oraz złożyli odpowiednie dokumenty, które wskazują na brak przeciwwskazań do wzięcia udziału w danym przedsięwzięciu. Ubiegać się o dotację unijną mogą zarówno firmy, jak i osoby prywatne.

Top