Czy fotowoltaika to jedyne dostępne ekologiczne rozwiązanie?

„Gdyby zapytać w polskim mieście przechodniów, co sądzą o pozyskiwaniu energii ze Słońca, większość zapewne stwierdziłaby, że to ciekawy pomysł, ale na pewno nie u nas, bo przecież nie ma do tego odpowiednich warunków. Okazuje się jednak, że to tylko połowicznie prawdziwa odpowiedź, bo fotowoltaika – owszem – to ciekawe rozwiązanie, ale jak najbardziej dostępne dla wielu Polaków.

Działanie paneli fotowoltaicznych na Śląsku

panele fotowoltaiczneJeszcze jakiś czas temu w podręcznikach geografii przy tematach dotyczących odnawialnych źródeł natknąć można się było na ilustrację elektrowni słonecznej na Saharze. Być może to jest właśnie przyczyną, że nie kojarzy się energii słonecznej z naszym klimatem. Prawda jest jednak taka, że choć rzeczywiście nie wszędzie jest to możliwe i wydajność tego rozwiązania z pewnością nie będzie taka, jaka jest na Saharze, to nadal można w wielu regionach Polski opłacalnie pozyskiwać energię ze Słońca. Fotowoltaika jest właśnie dziedziną nauki i techniki, która zajmuje się przemianą światła słonecznego w energię elektryczną. Choć nie jest to jedyna metoda na pozyskiwanie energii odnawialnej, to jest ona najpopularniejsza, gdyż tak naprawdę panele fotowoltaiczne śląsk konkuruje w praktyce wyłącznie z droższymi i hałaśliwymi elektrowniami wiatrowymi. Rozwiązaniem godnym pochwały jest wprowadzenie dofinansowania inwestycji pozyskiwania energii z jej alternatywnych źródeł. Program ten nosi nazwę prosument. Nazwa nie jest przypadkowa, bo osoby korzystające z programu prosument promują ekologiczną energię poprzez czerpanie jej.
Możemy zatem zauważyć, że podejmowane są działania mające na celu wzrost popularności niewyczerpalnych źródeł energii, czego przejawem jest wspomniany w artykule program prosument. Pomimo tego, że energia słoneczna nie jest nieograniczona, to jej ilości są na tyle duże, że nie mamy podstaw, by przejmować się jej zużyciem. Zresztą, nie mamy przecież na to wpływu. Fotowoltaika jest takim rozwiązaniem, które może być stosowane przez prywatne domostwa a także na zdecydowanie większą skalę. Warto już dziś zapoznać się z tym stosunkowo młodym pomysłem, który w przyszłości będzie jedynie zyskiwał na popularności.”

Top