Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji obiektu

W aktualnych przepisach określone są wymogi jakie musi spełnić dany budynek przed oddaniem go do użytkowania. Jest to niezwykle istotne jeśli chodzi o bezpieczeństwo osób, które mają w nim przebywać każdego dnia. Wszędzie tam, gdzie na terenie obiektu przebywać może jednocześnie wiele osób konieczne jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Dużym zagrożeniem jest wystąpienie otwartego ognia.

Ochrona przeciwpożarowa budynków

natrysk przeciwpożarowyZagraża on zdrowiu i życiu osób. Właśnie dlatego prawnie przewidziane są środki ochrony zarówno aktywne jak i bierne. Do pierwszych zaliczyć można na przykład system sygnalizacji pożarowej, który składa się z wielu elementów. Należy tutaj wspomnieć chociażby o czujkach dymu, centrali czy sygnalizatorach. Jeśli chodzi o zabezpieczenia bierne to najczęściej realizowany jest natrysk przeciwpożarowy na konstrukcję stalową. Jego zadaniem jest zwiększenie odporności ogniowej w trakcie pożaru. To pozwala z kolei zapewnić wymaganą nośność. Warto wspomnieć, że ważnym zagadnieniem jest odpowiednie naniesienie preparatów, które pozwalają zwiększyć odporność. Dodatkowo ekipa, która wykonuje natrysk powinna dostosować się do zaleceń producenta. Określa on wilgotność oraz temperaturę, w której należy przeprowadzać proces. Zespół powinien posiadać również wymagane prawnie uprawnienia, które potwierdzają przeszkolenie pod kątem wykonywanych czynności.

Warunek ten musi być spełniony. Jak widać obecnie jednym z najważniejszych zagadnień jest ochrona przeciwpożarowa budynków, w których mogą masowo przebywać ludzie. Rodzaj zabezpieczeń jest określony w obowiązujących aktach prawnych takich jak chociażby normy, rozporządzenia czy ustawy. Inwestor czy zarządca obiektu musi zadbać żeby stan budynku był dostosowany do aktualnych przepisów. Jest to niezwykle istotne i musi być zapewnione.

Top